Områdets Historia

Runneryd c.1954

Runneryd c.1954*

”Bostadsområde uppfört 1949-53, utformat av malmöarkitekten Erik Sigfrid Persson. Utmed Norråsagatan placerades åtta vinkelbyggda trevånings hyreshus, fyra på var sida. Ytterligare fyra likadana hus placerades utmed Sturegatan och vinklarna på samtliga 12 hus öppnar sig åt söder, där arkitekten låter de sammanhängande balkongerna löpa horisontellt längs fasaden. Tyvärr har två av husen mot Sturegatan rivits under senare år. Husen har tegelfasader men vid baksidornas balkonger har ytorna ljus slätputs. Sammanlagt byggdes här 562 lägenheter, de flesta om 2 och 3 r ok. En storartad insats för att bygga bort efterkrigstidens bostadsbrist. Radhusområdet i kv Slöjan med sina fyra längor grupperade i sluttningen ner mot Hembygdsgatan utgör en ny och ursprunglig del av svenskt bostadsbyggande signerad E S Persson. En liknande radhusbebyggelse, den i Norrängen, Huskvarna, förväntas bli byggnadsminnesförklarad. Enkelheten, det funktionalistiska formspråket och anpassningen till terrängförhållanden gör detta område bevaransvärt. De spatiösa grönområden som inramar bostadsområdet och skolområdet har dessutom stora miljövärden och är än idag goda rekreationsområden. Eric Sigfrid Persson (1898-1983) var byggmästare verksam i Malmö. Han byggde bl a Malmgården (1934-35), Ribbershus (1937-38) och radhusområdet Friluftsstaden (1944-48). Varianter på det sistnämnda området finns i Huskvarna Norrängen) och i Nässjö (Runneryd). E S Persson uppfann perspektivfönstret som är vridbart på mitten (pivåfönster).” Skolbyggnaden på fastigheten Katedern 4 byggdes i mitten av 50-talet, som idag är en låg- och mellanstadieskola. Behov av tillbyggnad har uppkommit och av denna anledning behöver detaljplanen ändras, planerad tillbyggnad placeras på gatumark i den nuvarande detaljplanen. Tillbyggnad sker på skolans fastighet eftersom någon fastighetsreglering aldrig skett med att överföra kvartersmark till gatumark. Med anledning av ovanstående anges varsamhetsbestämmelsen k1 för berörd byggnad. Denna innebär att ”De kulturhistoriska värden som anges i planbeskrivningen skall särskilt beaktas vid ändring”. Detta avser byggnadens yttre utseende gällande form, volym, material, färgsättning, taktyp, fönstersättning, balkonger, entréer och övriga fasaddetaljer. Kraven skall ställas i proportion till hur åtgärden påverkar byggnadens originalutseende och de kulturhistoriska värdena i kvarteret. Bestämmelsen innebär inget rivningsförbud, för detta krävs skyddsbestämmelse (q) som är en starkare skyddsform.

Läsvärt: Bevara Husen på Sturegatan! av Thomas Erixzon

* bilden tagen ur Runneryd i Nässjö

Visste du att Pelleböckerna utspelas i Runneryd?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.